Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na markizę wynosi 24 miesiące od momentu zakupu dla osób fizycznych oraz 12 miesięcy w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę. Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon lub faktura).

2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne produktu nie wynikające z winy z użytkownika.

3. Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych niewłaściwym montażem lub/i eksploatacją.

4. Wady i usterki towaru ujawnione w okresie gwarancji nie wynikające z winy użytkownika zostaną bezpłatnie usunięte prze firmę Tramonto.

5. Usterkę markizy należy zgłosić sprzedającemu najpóźniej w okresie 3 dni od momentu jej wykrycia przez użytkownika.

6. Reklamujący jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu do siedziby firmy w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu stanowiącym odpowiednie zabezpieczenie przed dalszymi usterkami. Odesłanie kompletnego produktu lub odesłanie go w niedostatecznie solidnym opakowaniu może wiązać się z utratą gwarancji na produkt.

7. Gwarancja produktu nie obejmuje gdy:

- produkt nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem (np. uszkodzenie spowodowane eksploatacją markizy podczas złych warunków atmosferycznych przekraczających wytrzymałość markizy - zbyt duże obciążenie deszczem lub wiatrem)

- produkt był demontowany przez użytkownika w celu "przeróbek" lub własnych napraw

- produkt jest nadmiernie obciążany przez zawieszanie obcych elementów, np. wiszących kwietników, dodatkowych żagli i ścianek przeciwsłonecznych

- tkanina markizy została poddana czyszczeniu nieodpowiednimi środkami co spowodowało jej uszkodzenie

- konstrukcja markizy została poddana czyszczeniu za pomocą nieodpowiednich środków chemicznych i została przez nie zniszczona (silne rozpuszczalniki)

- materiał markizy został zwijany na wałek w przeciwną stronę

- produkt był źle przechowywany np. podczas zimy - należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć markizę na ten okres - np. przez zastosowanie odpowiedniego pokrowca

- produkt uległ uszkodzeniu w wyniku: pożaru, powodzi itp.

8. Gwarancja produktu nie uwzględnia:

- efektu delikatnego fałdowania się materiału podczas zwijania markizy (szczególnie może występować  w środkowej części zwoju) - jest to efekt normalny spowodowany większą w tym miejscu ilością zwijanego materiału

- delikatnych zagnieceń i zarysowań ma materiale - materiał jest sztywniejszy ze względu na pokrycie go środkiem impregnującym co może dawać efekt niewielkiego pogniecenia w niektórych miejscach

9. Czas naprawy/wymiany uszkodzonego towaru objętego gwarancją wynosi do 21 dni. Gwarancja na produkt zostaje wydłużona o okres ewentualnej naprawy/wymiany.

10. Firma Tramonto nie odpowiada za straty i zniszczenia związane z wadliwym działaniem produktu.